VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Chung
NĐ 38/2020/NĐ-CP Về thi hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

TT 35/2017/BLĐTBXH về cơ sở dữ liệu XKLĐ

Bộ máy, Đào tạo, Hợp đồngQĐ 20/2007/QĐ-BLĐTBXH về cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cho người lao động đi XKLĐ

Chi phí
Hàn Quốc
Soạn thảo Hồ sơ, Đề án xin Giấy phép XKLĐ.

Việc thủ tục hành chính (đăng ký kinh doanh, giấy phép)

Việc khiếu nại của người lao động đi làm việc ở nước ngoài (về phí, quyền lợi, ...)

Giải quyết hồ sơ bỏ trốn theo quy định về xuất khẩu lao động.

Soạn thảo mới các văn bản pháp lý về XKLĐ.

Làm chứng xác thực văn bản thỏa thuận pháp lý.

Rà soát, hiệu chỉnh, soạn bổ sung hệ thống văn bản sử dụng trong giao dịch với người lao động đi xuất khẩu và với các bên liên quan về XKLĐ.

Huấn luyện pháp luật cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Liên hệ Luật sư tại đây: Hotline 0912374444

TIỆN ÍCH BỔ SUNG