VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

HỆ THỐNG VĂN BẢN


Chung


TT 35/2017/BLĐTBXH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG


Bộ máy, Đào tạo, Hợp đồng


QĐ 20/2007/QĐ-BLĐTBXH CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN TỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI


Chi phí

Soạn thảo Hồ sơ, Đề án xin Giấy phép XKLĐ.

Việc thủ tục hành chính (đăng ký kinh doanh, giấy phép)

Việc khiếu nại của người lao động đi làm việc ở nước ngoài (về phí, quyền lợi, ...)

Giải quyết hồ sơ bỏ trốn theo quy định về xuất khẩu lao động.

Soạn thảo mới các văn bản pháp lý về XKLĐ.

Làm chứng xác thực văn bản thỏa thuận pháp lý.

Rà soát, hiệu chỉnh, soạn bổ sung hệ thống văn bản sử dụng trong giao dịch với người lao động đi xuất khẩu và với các bên liên quan về XKLĐ.

Huấn luyện pháp luật cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

TIỆN ÍCH BỔ SUNG