VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

HỆ THỐNG VĂN BẢNNĐ 87/2010/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT 107/2016/QH13 VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
NĐ 134/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT 107/2016/QH13 VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
NĐ 122/2016/NĐ-CP VỀ BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
NĐ 125/2017/NĐ-CP SỬA BỔ SUNG NĐ 122/2016/NĐ-CP VỀ BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
NĐ 167/2016/NĐ-CP VỀ KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
QĐ 54/2014/QĐ-TTg VỀ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU VỚI LINH KIỆN SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CẦN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO
QĐ 36/2016/QĐ-TTg VỀ ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU
QĐ 45/2017/QĐ-TTg SỬA BỔ SUNG QĐ 36/2016/QĐ-TTg VỀ ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU
TT 128/2016/TT-BTC VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG; SẢN PHẨM TỪ HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ, XỬ LÝ CHẤT THẢI QUY ĐỊNH TẠI NĐ 19/2015/NĐ-CP VỀ CHI TIẾT LUẬT 55/2014/QH13 VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TT 10/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN QĐ 54/2014/QĐ-TTg VỀ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU VỚI LINH KIỆN SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CẦN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO
TT 38/2015/TT-BTCVỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU


TIỆN ÍCH BỔ SUNG