VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU


NĐ 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật 107/2016/QH13 về thuế Xuất Nhập khẩu
NĐ 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật 107/2016/QH13 về thuế Xuất nhập khẩu
NĐ 122/2016/NĐ-CP về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
NĐ 125/2017/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 122/2016/NĐ-CPvề biểu thuế XNK ưu đãi, danh mục HH và mức thuế tuyệt đối, hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch
NĐ 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
QĐ 54/2014/QĐ-TTg về miễn thuế NK với linh kiện sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần ưu tiên nghiên cứu chế tạo.
QĐ 36/2016/QĐ-TTg về áp dụng thuế suất thông thường với hàng hóa nhập khẩu
QĐ 45/2017/QĐ-TTg sửa bổ sung QĐ 36/2016/QĐ-TTg về áp dụng thuế suất thông thường với hàng hóa NK
TT 128/2016/TT-BTC về miễn giảm thuế XK với sản phẩm thân thiện môi trường; sản phẩm từ tái chế, xử lý chất thải thải theo NĐ 19/2015/NĐ-CP về bảo vệ môi trường
TT 10/2015/TT-BTC hướng dẫn QĐ 54/2014/QĐ-TTg về miễn thuế NK với linh kiện sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần ưu tiên nghiên cứu chế tạo
TT 38/2015/TT-BTCVỀ về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế XNK và quản lý thuế với hàng hóa XNK


TIỆN ÍCH BỔ SUNG