QUYỀN NHẬP KHẨU PHỐI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

29/7/2013 - Công ty luật PLF

Để được tiến hành xuất, nhập khẩu hay phân phối hàng hóa tại Việt Nam, các doanh nghiệp FDI căn cứ và lộ trình vốn góp, tình hình tài chính, ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp mình để xin cấp giấy phép cho các hoạt động này tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Thông tư 08/2013/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2013, thay thế Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 và Thông tư 05/2008/TT-BCT tạo một hành lang pháp lý rõ ràng, cụ thể và “mở cửa” cho các Doanh nghiệp FDI. 


Thông tư 08 quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Đối với quyền xuất khẩu, Thông tư 08 đã chỉ rõ rằng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu với điều kiện hàng hóa này đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác. Tuy nhiên, chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu. So với quy định cũ, quy định này đã chỉ ra đối tượng cụ thể mà doanh nghiệp FDI có quyền mua hàng hóa là thương nhân Việt Nam đồng thời quy định doanh nghiệp FDI không được tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm việc mở địa điểm để mua gom hàng hóa xuất khẩu.

Đối với quy định về quyền nhập khẩu thì trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu có quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối thì chỉ được trực tiếp bán hàng nhập khẩu cho đối tượng là thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó.

Thông tư 09 trước đó không cho phép doanh nghiệp FDI xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu. Để xuất khẩu được hàng hóa do “lỡ” nhập khẩu, doanh nghiệp FDI phải ủy thác xuất khẩu qua doanh nghiệp trong nước. Quy định này làm hạn chế quyền xuất khẩu của doanh nghiệp, tăng thêm chi phí kinh doanh, làm phát sinh thêm nhiều thủ tục, gây lãng phí về thời gian, tiền bạc cho doanh nghiệp.

Với Thông tư 08, các doanh nghiệp FDI sẽ chủ động hơn rất nhiều với kế hoạch kinh doanh của mình. Và để đảm bảo quyền xuất khẩu thì hàng hóa phải đảm bảo điều kiện đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định và khi xuất khẩu hàng hoá nhập khẩu, doanh nghiệp phải chịu thuế xuất khẩu (nếu có) đối với hàng hóa đó. 
Thông tư mới còn quy định việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được xem xét từng trường hợp cụ thể căn cứ vào việc kiểm tra nhu cầu kinh tế của địa bàn nơi đặt cơ sở bán lẻ theo các tiêu chí: số lượng các cơ sở bán lẻ, sự ổn định của thị trường, mật độ dân cư và quy mô của địa bàn cấp quận, huyện nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ.