VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN NỢ CỦA NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI