BIỂN BÁO ĐƯỜNG CAO TỐC

Hình 1. Ký hiệu đường bộ


a) Ký hiệu đường cao tốc

b) Ký hiệu quốc lộ

 

c) Ký hiệu đường tỉnh

d) Ký hiệu đường huyện

Hình 2. Biểu tượng khu công nghiệp, dịch vụ công cộng và giải trí


a) Trạm cảnh sát giao thông

 

b) Sân bay

c) Bến xe khách

d) Bến tàu

 

e) Bến tàu thủy

f) Khu công nghiệp

g) Đập thủy điện

 

h) Điện thoại công cộng

i) Trạm sửa chữa

k) Trạm xăng dầu

 

l) Ăn uống

m) Nhà vệ sinh

n) Bệnh viện, cấp cứu

o) Nhà nghỉ

p) Chỗ cho người khuyết tật

q) Nơi cung cấp thông tin

r) Nơi rửa xe

s) Sân gôn

t) Rừng sinh thái

Hình 4. Biển số 450 chỉ dẫn sơ đồ và khoảng cách đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc


a) Biển số 450a 

b) Biển số 450b

Hình 5. Biển số 451 chỉ dẫn lối vào và khoảng cách đến lối vào đường cao tốc


a) Biển số 451a

b) Biển số 451b


Hình 6. Biển số 452 chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc


 

Hình 7. Biển số 453 chỉ dẫn khoảng cách đến điểm kết thúc đường cao tốc


a) Biển số 453a

b) Biển số 453b


Hình 8. Biển số 454 chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra phía trước
Hình 9. Biển số 455 chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo


a) Biển chỉ dẫn có hai lối ra tiếp theo 

b) Biển chỉ dẫn có ba lối ra tiếp theo

Hình 10. Biển số 456a chỉ dẫn khoảng cách đến trạm dừng nghỉ


Biển có ba dịch vụ

Biển có bốn dịch vụ


Hình 11. Biển số 456b chỉ dẫn hướng rẽ đến trạm dừng nghỉ


Biển có ba dịch vụ

Biển có bốn dịch vụ


Hình 12. Biển số 456c chỉ dẫn trạm dừng nghỉ

Biển có ba dịch vụ

Biển có bốn dịch vụ


Hình 13. Biển số 457 chỉ dẫn nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ


 

           a) Biển số 457a

              b) Biển số 457b


Hình 14. Biển số 458 chỉ dẫn khoảng cách đến trạm dừng nghỉ tiếp theoHình 15. Biển số 459 chỉ dẫn đến khu tham quan, du lịch


a) Biển số 459a

b) Biển số 459b


Hình 16. Biển số 460 chỉ dẫn cột lý trình kilômét

 

a) Biển số 460a

b) Biển số 460b

c) Biển số 460c


Hình 17. Biển chỉ dẫn dịch vụ công cộng và giải trí


a) Biển số 461a chỉ dẫn khoảng cách

b) Biển số 461b chỉ dẫn hướng rẽ

c) Biển số 461c chỉ dẫn hướng rẽ vào khu dịch vụ công cộng 

d) Biển số 461d chỉ dẫn hướng rẽ vào khu giải trí


Hình 18. Biển số 462 chỉ dẫn tần số trên sóng radioHình 19. Biển số 463 chỉ dẫn đến trạm kiểm tra tải trọng xe

a) Biển số 463a

b) Biển số 463b

c) Biển số 463c


Hình 20. Biển số 464 chỉ dẫn địa điểm và phương hướng


a) Biển số 464a chỉ dẫn lối ra một chiều 

b) Biển số 464b chỉ dẫn hướng ra


Hình 21. Biển số 465 chỉ dẫn địa điểm và khoảng cách


a) Biển chỉ dẫn hai địa điểm 

b) Biển chỉ dẫn ba địa điểm


Hình 25. Biển số 466 chỉ dẫn sơ đồ lối ra một chiềuHình 26. Biển số 467 chỉ dẫn vị trí nhập làn 


a) Biển số 467a

b) Biển số 467b


Hình 27. Biển số 468 chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước


a) Biển số 468a

b) Biển số 468b

c) Biển số 468c


Hình 28. Biển số 469 chỉ dẫn hướng rẽ


          a) Hướng rẽ phải

                                      b) Hướng rẽ trái


Hình 29. Biển số 470 chỉ dẫn số điện thoại khẩn cấpHình 30. Biển số 471 chỉ dẫn giữ khoảng cách lái xe an toàn Hình 31. Biển số 472 chỉ dẫn khoảng cách đến trạm thu phí


a) Biển số 472a 

b) Biển số 472b

Hình 32. Biển số 473 chỉ dẫn giảm tốc độ
Hình 33. Biển số 474 chỉ dẫn lối ra