Sổ tay đầu tư điện gió 2016_GIZ

SỔ TAY ĐẦU TƯ ĐIỆN GIÓ 2016 (FILE ĐÍNH KÈM THEO)