VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

HỆ THỐNG VĂN BẢN


Chung

LUẬT 68/2014/QH13 VỀ DOANH NGHIỆP
NĐ 108/2018/NĐ-CP SỬA BỔ SUNG NĐ 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆPDoanh nghiệp xã hội
Ngành nghề kinh doanh

NĐ 94/2017/NĐ-CP VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
QĐ 27/2018/QD-TTg VỀ HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM


Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


Lệ phí đăng ký


Điều kiện an ninh trật tự

Xử phạt vi phạmTIỆN ÍCH BỔ SUNG