VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

Chung


Luật 68/2014/QH13 về Doanh nghiệp
NĐ 108/2018/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp


NĐ 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp xã hộiQuản trị công ty đại chúng

Ngành nghề kinh doanh


NĐ 94/2017/NĐ-CP về Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
QĐ 27/2018/QD-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


Lệ phí đăng ký


Điều kiện an ninh trật tự

Xử phạt vi phạmNĐ 50/2016/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư


TIỆN ÍCH BỔ SUNG