VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

Chung


Luật 59/2020/QH14 về Doanh nghiệp

Luật 68/2014/QH13 về Doanh nghiệp
Luật 60/2005/QH11 Về Doanh nghiệp
NĐ 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp
NĐ 108/2018/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp


TT 01/2021/TT-BKHĐT Về đăng ký doanh nghiệp
TT 02/2019/TT-BKHĐT Sửa bổ sung TT 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
NĐ 122/2020/NĐ-CP Về liên thông đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số bảo hiểm XH, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
NĐ 81/2020/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Nhóm Doanh nghiệp
TT 77/2020/TT-BTC hướng dẫn NĐ 81/2020/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
NĐ 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước


NĐ 159/2020/NĐ-CP Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
NĐ 47/2021/NĐ-CP về DN nhà nước và doanh nghiệp XH

Doanh nghiệp xã hộiQuản trị công ty đại chúng

Ngành nghề kinh doanh


NĐ 94/2017/NĐ-CP về Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
QĐ 27/2018/QD-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


TT 132/2018/TT-BTC về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Lệ phí đăng ký


Điều kiện an ninh trật tự

Xử phạt vi phạmNĐ 50/2016/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư