VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

Chung


Luật 59/2020/QH14 về Doanh nghiệp

Luật 68/2014/QH13 về Doanh nghiệp
Luật 60/2005/QH11 Về Doanh nghiệp
NĐ 108/2018/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp


TT 02/2019/TT-BKHĐT Sửa bổ sung TT 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
NĐ 81/2020/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Nhóm Doanh nghiệp
NĐ 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp xã hộiQuản trị công ty đại chúng

Ngành nghề kinh doanh


NĐ 94/2017/NĐ-CP về Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
QĐ 27/2018/QD-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


TT 132/2018/TT-BTC về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Lệ phí đăng ký


Điều kiện an ninh trật tự

Xử phạt vi phạmNĐ 50/2016/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư