VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ


Chung

Khu CN, khu kinh tế


NĐ 82/2018/NĐ-CP về quản lý KCN, Khu kinh tế

Ưu đãi đầu tư


TT 21/2016/TT-BTC về thuế theo NĐ 111/2015/NĐ-CP về ưu đãi công nghiệp hỗ trợ


TT 81/2018/TT-BTC sửa bổ sung TT 83/2016/TT-BTC về ưu đãi đầu tưTIỆN ÍCH BỔ SUNG