LUẬT SƯ LÀM CHỨNG


Dịch vụ Luật sư làm chứng 

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  
- Làm chứng là việc một người (bao gồm Luật sư) có năng lực pháp luật để chứng kiến và xác thực một sự việc hoặc một giao dịch diễn ra đúng như nó tồn tại trong thực tế và phù hợp với quy định pháp luật.

- Luật sư được làm chứng và tư vấn pháp luật cho khách hàng căn cứ ttheo điều 30 của Luật Luật sư 2006, "Luật sư được "xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật."

- Văn bản có Luật sư làm chứng có giá trị làm bằng chứng để chứng minh rằng chủ thể tham gia ký kết, hình tức văn bản là phù hợp với quy định của pháp luật.

Những giao dịch Luật sư làm chứng

- Tư vấn, soạn thảo và làm chứng xác thực văn bản di chúc, văn bản phân chia di sản thừa kế,

- Tư vấn, soạn thảo và làm chứng xác thực hợp đồng dân sự mua bán, chuyển nhượng, tặng cho tài sản theo luật định,

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  
- Tư vấn, soạn thảo và làm chứng xác thực hợp đồng - văn bản đặt cọc tiền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận,

- Tư vấn, soạn thảo và làm chứng xác thực Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng, quán, nhà hàng, sạp

- Soạn thảo, làm chứng xác thực hợp đồng khoản vay cá nhân,

- Tư vấn, soạn thảo và làm chứng xác thực hợp đồng hợp tác đầu tư - liên doanh kinh doanh,

- Tư vấn, soạn thảo và làm chứng xác thực hợp đồng mua bán công ty, doanh nghiệp, khoản nợ công ty,

- Tư vấn, soạn thảo và làm chứng các văn bản giao dịch pháp luật khác theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật.