Dịch vụ tư vấn pháp luật là gì
Trên cơ sở yêu cầu tư vấn, điều kiện thực tế của khách hàng và xem xét các quy định liên quan của pháp luật, Luật sư:
- Đưa ra ý kiến đánh giá tính hợp pháp của yêu cầu;
- Căn cứ pháp lý của ý kiến tư vấn;
- Đưa ra lời khuyên nên hay không nên làm.

Hiệu quả dịch vụ
Kết quả của dịch vụ tư vấn pháp luật mang lại cho khách hàng những hiệu quả sau:
- Làm cơ sở đưa ra quyết định đúng hướng phù hợp với pháp luật và tối ưu hóa mục tiêu công việc;
- Làm căn cứ pháp lý để giải quyết các phát sinh tiếp theo hoặc tình huống tương tự;
- Tiết kiệm thời gian và chi phí so với trường hợp tự khách hàng nghiên cứu giải quyết.

Quy trình dịch vụ
Bước 1: Khách hàng cung cấp chi tiết yêu cầu tư vấn và tài liệu, thông tin liên quan;
Bước 2: Luật sư báo phí dịch vụ tư vấn, phạm vi tư vấn, kết quả dịch vụ;
Bước 3: Luật sư thực hiện dịch vụ sau khi khách hàng đã chấp thuận nội dung Bước 2.

Phương thức tư vấn
- Trao đổi trực tiếp tại văn phòng
- Trao đổi qua email, điện thoại
- Thư / báo cáo tư vấn pháp lý.

Phí dịch vụ
Phí dịch vụ tùy chọn theo gói dịch vụ dưới đây hoặc tư vấn chọn gói tại đây.