DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tài sản trí tuệ được đánh giá là tài sản có giá trị nhất. Đối với tài sản trí tuệ là Nhãn hiệu (thương hiệu) có giá trị gia tăng theo thời gian. Tuy nhiên, quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chỉ phát sinh khi đã được bảo hộ theo luật định - đã được cấp văn bằng bảo hộ. Với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ nhiều năm và sự am tường chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật về sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ giúp khách hàng thiết lập quyền sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu (thương hiệu) cũng như với các loại tài sản trí tuệ khác.