TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NGƯỜI NN

Giấy phép lao động là gì

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép lao động, thẻ tạm trú

Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ pháp lý xin cấp giấy phép

Xin visa, Lý lịch tư pháp, và tài liệu khác liên quan hồ sơ

Thực hiên thủ tục xin Giấy phép lao động, thẻ tạm trú
Giấy phép lao động cho người nước ngoài (Work permit) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người nước ngoài và là một trong những điều kiện sau đây để người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam:

"Bộ luật 10/2012/QH13 về Lao động:
Điều 169. Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.

Điều 172. Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động

1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.

7. Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

9. Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ."


Trình tự thủ tục cấp


Trình tự Nội dung công việcLưu ý của Luật sư
Bước 1Thực hiện thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnhĐể phục vụ cho Bước 6,7
Bước 2Xin xác nhận tạm trúĐể phục vụ cho Bước 4
Bước 3Hợp pháp hóa lãnh sự (ở nước ngoài) văn bản kinh nghiệm làm việc  Để phục vụ cho Bước 6
Bước 4Xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp  Để phục vụ cho Bước 6
Bước 5Xin chứng nhận sức khỏe Để phục vụ cho Bước 6
Bước 6Đăng ký sử dụng lao động nước ngoài Để phục vụ cho Bước 6
Bước 7Xin cấp Giấy phép lao động Để phục vụ cho Bước 7
Bước 8Xin cấp Thẻ tạm trú (nếu cần)  

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép lao động, thẻ tạm trú

Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ pháp lý xin cấp giấy phép

Xin visa, Lý lịch tư pháp, và tài liệu khác liên quan hồ sơ

Thực hiên thủ tục xin Giấy phép lao động, thẻ tạm trú