HƯỚNG DẪN THỦ TỤC, TRÌNH TỰ CẤP THẺ TẠM TRÚ


1. Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là gì

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép lao động, thẻ tạm trú

Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ pháp lý xin cấp giấy phép

Xin visa, Lý lịch tư pháp, và tài liệu khác liên quan hồ sơ

Thực hiên thủ tục xin Giấy phép lao động, thẻ tạm trú
"Luật 47/2014/QH13 về xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam:
Điều 3. Giải thích từ ngữ
13. Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực."

Điều 36. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

1. Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ được cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3.

2. Người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực.

Điều 37. Thủ tục cấp thẻ tạm trú

1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;

b) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;

c) Hộ chiếu;

d) Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại Điều 36 của Luật này (LS: Người lao động là Giấy phép lao động).

2. Giải quyết cấp thẻ tạm trú như sau:

a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật này tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú."


2. Trình tự thủ tục cấp


Trình tự Nội dung công việcLưu ý của Luật sư
Bước 1Thực hiện thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnhĐể phục vụ cho Bước 6,7
Bước 2Xin xác nhận tạm trúĐể phục vụ cho Bước 4
Bước 3Hợp pháp hóa lãnh sự (ở nước ngoài) văn bản kinh nghiệm làm việc  Để phục vụ cho Bước 6
Bước 4Xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp  Để phục vụ cho Bước 6
Bước 5Xin chứng nhận sức khỏe Để phục vụ cho Bước 6
Bước 6Đăng ký sử dụng lao động nước ngoài Để phục vụ cho Bước 6
Bước 7Xin cấp Giấy phép lao động Để phục vụ cho Bước 7
Bước 8Xin cấp Thẻ tạm trú (nếu cần)  

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép lao động, thẻ tạm trú

Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ pháp lý xin cấp giấy phép

Xin visa, Lý lịch tư pháp, và tài liệu khác liên quan hồ sơ

Thực hiên thủ tục xin Giấy phép lao động, thẻ tạm trú