DỊCH VỤ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TƯ VẤN

- Tư vấn theo giờ pháp luật Sở hữu trí tuệ
- Tư vấn thường xuyên pháp luật Sở hữu trí tuệ
- Lập báo cáo tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ
- Tư vấn Sở hữu trí tuệ trong việc Mua lại Sáp nhập (M & A)
- Tư vấn, cung cấp Hệ thống văn bản pháp luật Đầu tư và hiệu lực áp dụng

SOẠN THẢO

- Rà soát, đánh giá tính pháp lý của Hợp đồng, văn bản giao dịch
- Soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
- Soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại
- Soạn thảo Hợp đồng chuyển giao quyền (license) nhãn hiệu

THỦ TỤC

- Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu
- Đăng ký nhãn hiệu trong nước và quốc tế
- Đăng ký bản quyền tác giả
- Đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng nhãn hiệu

TRANH CHẤP

- Giải trình trách nhiệm về Sở hữu trí tuệ của công ty với cơ quan quản lý
- Giải quyết tranh chấp, vi phạm nhãn hiệu
- Tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài về tranh chấp nhãn hiệu
- Giải quyết tranh chấp Hợp đồng nhượng quyền thương mại

[!] Phạm vi công việc và chi phí dịch vụ được hai bên thỏa thuận theo mỗi việc cụ thể.