DỊCH VỤ LUẬT NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

TƯ VẤN

- Tư vấn theo giờ pháp luật Nhượng quyền
- Tư vấn thường xuyên pháp luật Nhượng quyền
- Lập báo cáo tư vấn pháp luật Nhượng quyền
- Tư vấn đầu tư Mua lại Sáp nhập (M & A)
- Tư vấn, cung cấp Hệ thống văn bản pháp luật Nhượng quyền và hiệu lực áp dụng
 
SOẠN THẢO 

- Rà soát, đánh giá tính pháp lý của Hợp đồng, văn bản giao dịch Nhượng quyền
- Soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền
- Soạn thảo Hợp đồng cấp phép sử dụng thương hiệu
- Soạn thảo Quy chế hoạt động nhượng quyền
- Soạn thảo Hợp đồng giao dịch khác về nhượng quyền

THỦ TỤC

- Thành lập công ty hoạt động nhượng quyền 
- Đăng ký hoạt động nhượng quyền 
- Đăng ký Hợp đồng cấp phép sử dụng thương hiệu
- Thủ tục pháp lý khác liên quan nhượng quyền

TRANH CHẤP

- Giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền
- Giải quyết tranh chấp giữa công ty với đối tác
- Giải quyết tranh chấp Hợp đồng
- Giải trình trách nhiệm công ty với cơ quan quản lý
- Hòa giải thương mại, hoặc tranh tụng tại Trọng tài, Tòa Án

[!] Phạm vi công việc và chi phí dịch vụ được hai bên thỏa thuận theo mỗi việc cụ thể.