DỊCH VỤ LUẬT NGOẠI THƯƠNG (XNK)

TƯ VẤN

- Tư vấn theo giờ pháp luật Ngoại thương
- Tư vấn thường xuyên pháp luật Ngoại thương
- Lập báo cáo tư vấn pháp luật Ngoại thương
- Tư vấn, cung cấp Hệ thống văn bản pháp luật Ngoại thương và hiệu lực áp dụng
- Tư vấn áp dụng Hiệp định thương mại quốc tế
- Tư vấn luật thuế xuất nhập khẩu

SOẠN THẢO

- Rà soát, đánh giá tính pháp lý của Hợp đồng, văn bản giao dịch Ngoại thương
- Soạn thảo và tham gia đàm phán Hợp đồng ngoại thương
- Soạn thảo Hợp đồng ủy thác thương mại quốc tế
- Rà soát văn bản pháp lý ngoại thương
- Soạn thảo các văn bản pháp lý ngoại thương khác theo yêu cầu

THỦ TỤC

- Xin Giấy phép đáp ứng các điều kiện pháp lý để được nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam: Giấy phép phân phối (bán buôn, bán lẻ hàng hóa)
- Xin Giấy phép đáp ứng các điều kiện để xuất - nhập khẩu hàng hóa khác
- Thực hiện thủ tục về thuế, miễn thuế xuất nhập khẩu

TRANH CHẤP

- Luật sư hòa giải, đàm phán giải quyết tranh chấp Hợp đồng ngoại thương
- Giải trình trách nhiệm của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước
- Đại diện tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài thương mại trong việc tranh chấp Hợp đồng

[!] Phạm vi công việc và chi phí dịch vụ được hai bên thỏa thuận theo mỗi việc cụ thể.