DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


Bước 1. Tư vấn định hướng.
- Tư vấn các điều kiện pháp lý để thành lập doanh nghiệp, nghành nghề dự kiến hoạt động.
- Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề, quy mô kinh doanh.
- Tư vấn các thủ tục pháp lý cần làm với doanh nghiệp mới thành lập và trong quá trình hoạt động.
- Tư vấn các chính sách ưu đãi cũng như các rủi ro pháp lý liên quan.

Bước 2. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

- Tư vấn cách thức chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Tư vấn và tra cứu tên công ty, nhãn hiệu (thương hiệu) dự kiến sử dụng làm thương hiệu công ty.
- Tư vấn về vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ, quan hệ chi phối giữa các thành viên công ty, tính phù hợp của kế hoạch tài chính công ty.
- Tư vấn và soạn thảo Điều lệ công ty và các văn bản liên quan hoạt động tổ chức và quản trị công ty.
- Tư vấn tổ chức, cơ cấu tổ chức công ty phù hợp với nhu cầu phát triển.
- Các lợi thế và các rủi ro liên quan hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập doanh nghiệp.


Bước 3. Nộp, theo dõi thẩm định hồ sơ, bàn giao kết quả.

- Nhận ủy quyền của khách hàng nộp và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ của cơ quan thẩm định hồ sơ.
- Giải trình, cung cấp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thẩm định hồ sơ.
- Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.