DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY

Bước 1. Tư vấn định hướng.


- Tư vấn các điều kiện pháp lý để thành lập doanh nghiệp, nghành nghề dự kiến hoạt động.
- Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề, quy mô kinh doanh.
- Tư vấn các thủ tục pháp lý cần làm với doanh nghiệp mới thành lập và trong quá trình hoạt động.
- Tư vấn các chính sách ưu đãi cũng như các rủi ro pháp lý liên quan.

Bước 2. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

- Tư vấn cách thức chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Tư vấn và tra cứu tên công ty, nhãn hiệu (thương hiệu) dự kiến sử dụng làm thương hiệu công ty.
- Tư vấn về vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ, quan hệ chi phối giữa các thành viên công ty, tính phù hợp của kế hoạch tài chính công ty.
- Tư vấn và soạn thảo Điều lệ công ty và các văn bản liên quan hoạt động tổ chức và quản trị công ty.
- Tư vấn tổ chức, cơ cấu tổ chức công ty phù hợp với nhu cầu phát triển.
- Các lợi thế và các rủi ro liên quan hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập doanh nghiệp.


Bước 3. Tư vấn, hỗ trợ quá trình khách hàng nộp, theo dõi thẩm định hồ sơ

Khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan thụ lý hồ sơ. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ khách hàng xử lý các phát sinh liên quan hồ sơ, cũng như soạn thảo bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thẩm định hồ sơ.