www.dazpro.com

business law firm . since 2005


Hotline  0912 37 4444  -  0947 400 905 
Zalo: 0368 45 49 15  -  info@dazpro.com
Tầng 16 - Daeha Office, 360 Kim Mã, Ba Đình, HN


LOẠI DỊCH VỤ

     LĨNH VỰC

Tư vấn pháp lý

Luật sư tư vấn trực tiếp cho khách hàng tại văn phòng Luật sư hoặc địa điểm được chỉ định.

Luật sư lập báo cáo tư vấn pháp lý về việc theo yêu cầu của khách hàng.

Luật sư rà soát, đánh giá tính pháp lý của văn bản mà khách hàng cần kiểm tra tính pháp lý.

Soạn thảo pháp lý

Luật sư Soạn thảo Hợp đồng.

Luật sư Soạn thảo Hồ sơ pháp lý để khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý.

Luật sư Soạn thảo Điều lệ, quy chế, và văn bản pháp lý khác.

Thủ tục pháp lý

Luật sư tư vấn, soạn thảo và thực hiện hồ sơ pháp lý tại cơ quan thẩm định theo thẩm quyền. 

Giải quyết xung đột pháp lý

Luật sư Tư vấn, Hòa giải hoặc Đại diện tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài, và cơ quan giải quyết tranh chấp khác cho những loại xung đột pháp lý sau đây:

Mâu thuẫn nội bộ cổ đông.

Tranh chấp hợp đồng giao dịch.

Tranh chấp với đối tác.

Giải trình trách nhiệm với cơ quan quản lý nhà nước.
     Doanh nghiệp

     Đầu tư

     Sở hữu trí tuệ

     Nhượng quyền

     Ngoại thương

     Thuế

     Chứng khoán

     Ngân hàng

     Bất động sản

     Lao động

     Cạnh tranh

     Giáo dục[!] Phạm vi công việc và chi phí dịch vụ được hai bên thỏa thuận theo mỗi việc cụ thể.