Pháp Luật ngày nay không thuần túy là công cụ để nhà nước quản lý xã hội, mà quan trọng hơn, Pháp Luật đang là chuẩn mực cho mọi hành vi trong xã hội, thực hiện vai trò dẫn dắt, hỗ trợ và bảo vệ quyền công dân trong xã hội, khuyến khích phát triển. Người sử dụng pháp luật ngày nay ở vị thế chủ động, tự nguyện chứ không chỉ là đối tượng thụ động bắt buộc tuân thủ pháp luật.

Pháp Luật là dành cho cuộc sống của chúng ta.

Ảnh hưởng mạnh mẽ của pháp luật đối với cuộc sống khiến cho nhu cầu tự tìm hiểu văn bản pháp luật ngày càng phổ biến trong công chúng. Tuy nhiên, với người không phải là chuyên gia pháp luật thì có thể cần những công cụ thuận tiện hơn để tiếp cận, đọc, khai thác những hữu ích từ văn bản pháp luật phục vụ cho cuộc sống.

DOCLUAT.VN được phát triển bởi công ty luật DAZPRO business law nhằm giúp người đọc tiếp cận văn bản theo cách thuận tiện, trọng tâm và miễn phí. Các tiện ích quan trọng của DOCLUAT.VN như: Hệ thống văn bản theo lĩnh vực hẹp, mục lục văn bản, liên kết chia sẻ, cách trình bày đơn giản, nội dung trọng tâm, ... là những giải pháp mà chúng tôi hy vọng sẽ giúp người đọc tiếp thu nội dung văn bản đạt hiệu quả tốt nhất.

Tại mỗi nội dung, chúng tôi có phần Tư vấn và Dịch vụ để phục vụ Quý khách có nhu cầu được Luật sư tư vấn cụ thể quy định đang quan tâm, cách thức áp dụng luật, cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của Quý khách; nếu thuộc phạm vi tính phí dịch vụ, chúng tôi sẽ có báo phí cụ thể.LOẠI KHÁC