HƯỚNG DẪN

Pháp luật ngày nay không thuần túy là công cụ để nhà nước quản lý xã hội, mà quan trọng hơn, pháp luật là chuẩn mực cho mọi hành vi trong xã hội; hay nói cho đúng bản chất, pháp luật đã và đang thể hiện đúng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ và bảo vệ quyền công dân trong xã hội. 

Ảnh hưởng mạnh mẽ của pháp luật đối với cuộc sống đã làm phát triển nhu cầu tự tìm hiểu văn bản luật trong xã hội và các công cụ hỗ trợ cho việc tìm hiểu đó - DOCLUAT.VN là một trong những công cụ như vậy.

DOCLUAT.VN là công cụ trực tuyến được phát triển bởi nhóm Luật sư đang hành nghề chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thông qua các tiện ích của DOCLUAT.VN, việc đọc và nghiên cứu văn bản luật được kỳ vọng trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn với Quý vị. Mặt khác, trong quá trình đọc, nghiên cứu văn bản luật, các Luật sư, chuyên gia luôn sẵn sàng trợ giúp khi Quý vị có yêu cầu.