GIỚI THIỆU

Pháp Luật không chỉ thuần túy là công cụ để nhà nước quản lý xã hội, mà quan trọng hơn, Pháp Luật đang là chuẩn mực cho mọi hành vi trong xã hội, thực hiện vai trò dẫn dắt, hỗ trợ và bảo vệ quyền công dân trong xã hội, tạo môi trường phát triển. 

Ảnh hưởng mạnh mẽ của pháp luật đối với cuộc sống khiến cho nhu cầu tự tìm hiểu văn bản pháp luật ngày càng phổ biến trong công chúng. Tuy nhiên, với người không phải là chuyên gia luật thì có thể cần những công cụ thuận tiện hơn để tiếp cận, khai thác những hữu ích từ văn bản pháp luật phục vụ cho cuộc sống.

Công ty Luật DAZPRO đã phát triển công cụ này nhằm hỗ trợ người đọc tiếp cận văn bản theo cách đơn giản, trọng tâm và miễn phí. Các tiện ích quan trọng của DOCLUAT.VN như: Hệ thống văn bản theo lĩnh vực hẹp, mục lục văn bản, liên kết chia sẻ, cách trình bày đơn giản, nội dung trọng tâm, ... là những giải pháp mà chúng tôi hy vọng sẽ giúp người đọc tiếp thu nội dung văn bản đạt hiệu quả tối ưu.LOẠI KHÁC