BIỂU MẪU‎ > ‎

MẪU HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN - FRANCHISE, CHỈ DẪN

Quy định liên quanMẫu tham khảo 

Luật 36/2005/QH11 về Thương mại

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
HĐ nhượng quyền
Đăng ký nhượng quyền

Điều 284. Nhượng quyền thương mại 

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: 

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; 

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Ý kiến Luật sư:

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
HĐ nhượng quyền
Đăng ký nhượng quyền

Theo quy định, 
- Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản.
- Hoạt động nhượng quyền trong một số trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhượng quyền.
- Đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam hoặc đăng ký chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (thương hiệu).
BẢN GIỚI THIỆU NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH.docx 
View Download
BUFFALO WILD WINGS FRANCHISE AGREEMENT.docx 
View Download
CÁC DẠNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.docx 
View Download
EL POLLO LOCO FRANCHISE AGREEMENT.docx
View Download
FRIENDCO RESTAURANTS FRANCHISE AGREEMENT.docx 
View Download
ÍCH LỢI CỦA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI - FRANCHISING.docx 
View Download
MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU - THƯƠNG HIỆU.doc 
View Download
MẪU HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CHUNG.docx 
View Download
MẪU HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI QUÁN PHỞ.docx 
View Download
MẪU HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VỀ KINH DOANH NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH.doc
View Download
MẪU HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VỀ QUÁN CAFE.docx 
View Download
MẪU HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VỀ QUÁN CÀ PHÊ.pdf 
View Download
MẪU HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VỀ QUÁN ĐỒ UỐNG TRÀ SỮA.docx View Download
NHỮNG LƯU Ý CHO BÊN NHẬN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.doc
View Download
SEATTLE BEST COFFEE FRANCHISE AGREEMENT.docx 
View Download
TÌM HIỂU VỀ HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI - QUY ĐỊNH, CÁCH SOẠN THẢO, ĐÀM PHÁN.pdf
View Download
ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI - FRANCHISING.docx 
View Download