BIỂU MẪU‎ > ‎

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

1. Mẫu hợp đồng ngoại thương

HỢP ĐỒNG MẪU CỦA ITC VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (BẢN CHUẨN).docx
View Download

HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG THÔNG DỤNG.doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA.doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN XUẤT KHẨU GẠO_TIẾNG ANH (ENGLISH).pdf
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG MUA BÁN HÀNG HÓA ANH - VIỆT.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ CHUẨN ICC.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG MUA BAN HÀNG HÓA_TIẾNG ANH (ENGLISH).pdf
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG NHẬP KHẨU MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ_TIẾNG ANH (ENGLISH).doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG NHẬP KHẨU MUA BÁN PHÂN BÓN_TIẾNG ANH (ENGLISH).doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ_TIẾNG ANH (ENGLISH).pdf
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG.pdf
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG_TIẾNG ANH (ENGLISH).pdf
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG XUẤT KHẨU GẠO_TIẾNG ANH (ENGISH) & VIỆT.pdf
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY HÀN TỰ ĐỘNG.doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC_TIẾNG ANH (ENGLISH).doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA BÁN THIẾT BỊ MÁY MÓC (BẢN CHUẨN)_ANH (ENGLSIH) & VIỆT.doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU PHÂN BÓN URE_TIẾNG VIỆT.doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU.doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU.doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO.docx
View Download


2. Hướng dẫn soạn thảo

CHỌN LUẬT ÁP DỤNG CHO HĐ MUA BÁN QUỐC TẾ.docx
View Download

CHỌN LUẬT ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ.docx
View Download

HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ - NHỮNG NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM.docx
View Download

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - NHỮNG NỘI DUNG DOANH NGHIỆP CẦN QUAN TÂM.docx
View Download

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG.docx
View Download

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG.docx
View Download

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA.docx
View Download

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG.docx
View Download

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HĐ MUA BÁN QUỐC TẾ.docx
View Download

LUẬT ÁP DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ.docx
View Download

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỌN LUẬT ÁP DỤNG.docx
View Download

TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ.docx
View Download

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
Hợp đồng ngoại thươngLUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
Hợp đồng ngoại thươngLUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
Hợp đồng ngoại thương