BIỂU MẪU‎ > ‎

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ - KINH DOANH

Quy định liên quanMẫu tham khảo 

Luật đầu tư 2014

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
HĐ hợp tác đầu tư
Mua lại sáp nhập


Điều 3. Giải thích từ ngữ
9. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.
 Điều 28. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Ý kiến Luật sư:

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
HĐ hợp tác đầu tư
Mua lại sáp nhập

- Theo khoản 1, với nhà đầu tư trong nước thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư như nhà đầu tư nước ngoài.
- Theo khoản 2, với nhà đầu tư nước ngoài, bên cạnh việc ký kết hợp đồng BCC thì còn phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.
- Theo khoản 3, các bên có thể thành lập ban điều phối chung thay vì thành lập công ty.

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, KINH DOANH KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG.docx
View Download

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ THEO DỰ ÁN.doc
View Download

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH chung 1.doc
View Download

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH NHIỀU BÊN ĐẦU TƯ.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ CẢI TẠO, KINH DOANH.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ GÓP BẰNG MÁY MÓC, ĐẤT ĐAI.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ GÓP BẰNG SẢN PHẨM, NHÀ XƯỞNG.doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ, KINH DOANH chung 2.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ, KINH DOANH chung 3.doc
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT.docx
View Download

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC XÂY DỰNG CAO ỐC VĂN PHÒNG.docx
View Download