BIỂU MẪU‎ > ‎

MẪU ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG (XKLĐ)

1. Đề án hoạt động xklđ 

 Quy định của NĐ 126/2007/NĐ-CP  Ý kiến Luật sư
Điều 4. Nội dung đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (khoản 1 Điều 9 của Luật)

Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án bao gồm những nội dung sau đây:

1. Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo ủy quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động).

2. Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3. Dự kiến thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động.

4. Phương án tuyển chọn người lao động, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài.

5. Phương án tài chính để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
Đề án cấp phép XKLĐ,
Bộ Hồ sơ cấp phép XKLĐ


2. Mẫu đề án tham khảo

MẪU ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 1.docx
View Download

MẪU ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 2.doc
View Download

MẪU ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 3.docx
View Download

MẪU ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 4.docx
View Download

MẪU ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 5.docx
View Download

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
Đề án cấp phép XKLĐ,
Bộ Hồ sơ cấp phép XKLĐ

3. Danh mục hồ sơ

 
 HỒ SƠ CHUNG
 Quyết định thành lập trung tâm xklđ
 Đơn đề nghị cấp phép
 Đề án hoạt động xuất khẩu lao động
 Phương án tổ chức bộ máy hoạt động xklđ
 Đăng ký kinh doanh / Quyết định thành lập
 Chứng nhận khác về hoạt động kinh doanh hiện tại
 Văn bản ghi nhớ hợp tác hoạt động xklđ ký với bên nước ngoài
 
 HỒ SƠ TÀI CHÍNH
 Biên bản, nghị quyết góp vốn hoạt động xklđ
 Hồ sơ góp vốn pháp định hoạt động xklđ / vốn điều lệ
 Hồ sơ ngân hàng về góp vốn pháp định hoạt động xklđ
 Hồ sơ ngân hàng về tiền ký quỹ hoạt động xklđ
 
 HỒ SƠ NHÂN SỰ
 Danh sách trích ngan nhân sự bộ máy hoạt động xklđ
 Văn bằng, lý lịch, tài liệu kinh nghiệm người điều hành hoạt động xklđ
 Văn bằng, lý lịch, hợp đồng lao động nhân viên hoạt động xklđ
 
 HỒ SƠ CƠ SỞ ĐÀO TẠO
 Hợp đồng thuê trụ sở của công ty và tài liệu chứng minh sử dụng
 Hợp đồng thuê cơ sở đào tạo và tài liệu chứng minh sử dụng
 Danh mục, bảng kiểm kê tài sản cơ sở đào tạo
 Hợp đồng liên kết đào tạo (nếu có)
 
 HỒ SƠ THEO YÊU CẦU
 Tùy theo khả năng đáp ứng các tài liệu chứng minh năng lực, khả năng đáp ứng điều kiện luật định mà Luật sư chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách cách thu xếp tài liệu sao cho phù hợp với thực tế cấp phép.
 Tùy theo tình hình xác minh năng lực hoạt động và tính đầy đủ của thông tin ở các hồ sơ, tài liệu đã có, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu bổ sung tài liệu để làm rõ các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép hoặc trong quá trình thẩm định thực tệ tại cơ sở đào tạo của doanh nghiệp.

 LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
Đề án cấp phép XKLĐ,
Bộ Hồ sơ cấp phép XKLĐ