BIỂU MẪU‎ > ‎

MẪU ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG (XKLĐ)

(1) Quy định pháp luật

 Quy định của NĐ 126/2007/NĐ-CP  Ý kiến Luật sư
Điều 4. Nội dung đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (khoản 1 Điều 9 của Luật)

Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án bao gồm những nội dung sau đây:

1. Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo ủy quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động).

2. Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3. Dự kiến thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động.

4. Phương án tuyển chọn người lao động, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài.

5. Phương án tài chính để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.


DỊCH VỤ

Tư vấn thủ tục và kinh nghiệm xin cấp phép xuất khẩu lao động

Soạn thảo đề án xklđ, thiết lập 
5 bộ hồ sơ hoàn chỉnh xin cấp phép xklđ

Tư vấn pháp luật về xklđ quá trình hoạt động xklđ

  Hotline  0912 37 4444  
  Hotline  0947 400 905  

(2) Mẫu đề án tham khảo

MẪU ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 1.docx
View Download

MẪU ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 2.doc
View Download

MẪU ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 3.docx
View Download

MẪU ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 4.docx
View Download

MẪU ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 5.docx
View Download

DỊCH VỤ

Tư vấn thủ tục và kinh nghiệm xin cấp phép xuất khẩu lao động

Soạn thảo đề án xklđ, thiết lập
5 bộ hồ sơ hoàn chỉnh xin cấp phép xklđ

Tư vấn pháp luật xklđ quá trình hoạt động xklđ

  Hotline  0912 37 4444  
  Hotline  0947 400 905