BIỂU MẪU‎ > ‎

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO THÔNG TƯ 09/2006/TT-BTM

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại.docx
Xem Tải xuống

MẪU MĐ-1 ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI .doc
Xem Tải xuống

Mẫu MĐ 2 ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI .doc
Xem Tải xuống

MẪU S1 SỔ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu S2 SỔ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu TB-1A GIẤY BIÊN NHẬN.doc
Xem Tải xuống

Mẫu TB-1B GIẤY BIÊN NHẬN.doc
Xem Tải xuống

Mẫu TB-2A THÔNG BÁO YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu TB-2B THÔNG BÁO YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ.doc
Xem Tải xuống

Mẫu TB-3A THÔNG BÁO CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu TB-3B THÔNG BÁO CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu TB-4A THÔNG BÁO TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu TB-4B THÔNG BÁO TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu TB-5 THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu TB-6A THÔNG BÁO XÓA ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu TB-6B THÔNG BÁO XÓA ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu TB-6C THÔNG BÁO CHUYỂN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI.doc
Xem Tải xuống

LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
HĐ nhượng quyền
Đăng ký nhượng quyền


LUẬT SƯ

  0915 671 167  
  + zalo / skype  

Tư vấn, soạn thảo
HĐ nhượng quyền
Đăng ký nhượng quyền


 TƯ VẤN & DỊCH VỤ