Thương mại 
Hải quan 
Ngoại thương 
XNK mua bán hàng hóa 
Mua bán hàng hóa DN FDI 
Thương mại quốc tế 
Logistic 
Nhượng quyền thương mại 
Thương mại điện tử 
Quảng cáo 

Viễn thông 
An toàn thông tin mạng 
Internet, thông tin mạng 
Phát thanh, truyền hình 
Công nghệ thông tin 
Chữ ký điện tử 
Giao dịch điện tử 
In ấn

Xuất nhập cảnh 
Cư trú 
Căn cước công dân 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Chất lượng hàng hóa 
Đo lường 

Công chứng, chứng thực 
Hợp pháp hóa lãnh sự 
Lý lịch tư pháp 

Khám chữa bệnh 
Dược phẩm 
An toàn thực phẩm 
Phòng và chữa cháy